Start / Om Täby / Trygg i Täby

Trygg i Täby

Trygg i Täby är en verksamhet inom Täby kommun som arbetar med trygghetsfrågor – allt ifrån att skapa en tryggare utomhusmiljö till att stärka människors inre.

Vår vision är att Täby ska vara Sveriges tryggaste kommun. Vi genomför ett stort antal aktiviteter varje år, bl a föreläsningar, trygghetsvandringar, seminarier och utbildar medarbetare. För att öka tryggheten och minska brottsligheten i Täby samverkar Trygg i Täby med polisen och flera andra samhällsaktörer.

Trygg i Täby verkar för att:

  • öka medvetenheten och delaktigheten bland kommuninvånarna om det förebyggande arbetet som bedrivs i Täby kommun
  • utveckla metoder i det brotts- och drogförebyggande arbetet
  • koordinera förebyggande insatser i kommunen
  • kärnan i Trygg i Täbys verksamhet är att bidra till goda uppväxtvillkor för barn och unga