Aktuellt SRMH

 1. Förebygg afrikansk svinpest | 2021-07-02

  Afrikansk svinpest drabbar tamgrisar och vildsvin. På senare år har sjukdomen spridit sig i Europa och finns nu hos vildsvin i vårt närområde. För att förhindra spridning till Sverige måste vi hjälpas åt.

 2. Nya regler för serveringsställen från 1 juli | 2021-07-01

  Smittspridningen av covid-19 fortsätter att minska. Därför ändrar Regeringen och Folkhälsomyndigheten ett flertal regler för serveringar. Bland annat ökar maxantalet i ett sällskap inomhus och reglering av öppettider försvinner.

 3. E-tjänster för serveringstillstånd och tobak | 2021-06-17

  Nu är våra e-tjänster för serveringstillstånd uppgraderade. I e-tjänsterna kan du ansöka om ett nytt serveringsstillstånd och anmäla om ändringar om du redan har ett befinligt serveringstillstånd.

  Vi har även lanserat e-tjänster för tobak, folköl och e-cigaretter. I de e-tjänsterna kan du ansöka om tillstånd för att sälja tobak och anmäla försäljning av folköl och e-cigaretter.

 4. Spara vatten när värmen kommer | 2021-06-01

  Varma vår- och sommardagar är det extra viktigt att vara sparsam med kranvatten, framförallt i trädgården där det kan gå åt mycket vatten.

 5. Webbinarium om gödselhantering | 2021-05-25

  Välkommen till webbinarium om gödselhantering - hur du kan minska näringsläckage och parasittryck. 

 6. Tillfällig mobil förbränningsanläggning | 2020-12-11

  Tillfällig mobil förbränningsanläggning har tagits i bruk 2020-11-20 av E.ON Värme AB. Anläggningen kommer att användas för spetslast till fjärrvärmen. Drifttiden kommer att vara ca 300 drifttimmar under vintern 2020-2021. Förbränningsanläggningen är placerad på parkeringen öster om brandstationen på fastigheten 73:64. Anläggningen är ungefär placerad vid den röda punkten i kartan.

 7. Nytt sätt att rapportera farligt avfall | 2020-09-29

  Från och med den 1 november ska verksamheter rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. 

 8. Klagomål om trängsel och info. om Covidregler | 2020-07-08

  Från och med den 1 juli ansvarar kommunen genom miljö- och hälsoskyddsnämnden för tillsyn av serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

 9. Registrera din brunn i brunnsarkivet | 2019-08-20

  Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6