Aktuellt SRMH

 1. Miljörätt biltvätt | 2015-04-24

  Nu är det vår och högsäsong för att tvätta av vintersmutsen från bilen!

 2. Kontroll av hårfärg | 2015-04-22

  SRMH har deltagit i Läkemedelsverkets samverkansprojekt om hårfärg.  

 3. Hur påverkas vår hälsa av miljön vi lever i? | 2015-03-25

  Under våren genomförs Miljöhälsoenkät 2015, en undersökning om miljöns påverkan på vuxnas hälsa. Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet genomför undersökningen på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Statistiska centralbyrån (SCB) har hand om utskick, insamling och sammanställning av svar. Regionala och kommunala aktörer i 17 län är med och finansierar.

 4. Nya regler om livsmedelsinformation | 2015-03-24

  Nya regler om livsmedelsinformation, inklusive märkning finns i förordning (EU) nr 1169/2011, den så kallade informationsförordningen.

 5. Kontroll av oäkta smycken visar brister | 2015-02-10

  Kontroller i cirka 100 kommuner under 2014.

 6. Dom i mål rörande Arlanda flygplats | 2014-11-21

  Mark- och miljööverdomstolen har i dag meddelat dom i målet rörande miljötillstånd för Arlanda flygplats.

 7. Kompostanmälan för boende i Täby ska numera ske till Stadsby... | 2014-10-29

  Om du bor i Täby och vill kompostera köksavfall ska du anmäla din kompost till Stadsbyggnadsnämnden. Läs mer här.

 8. Så bra var badvattnet 2014 | 2014-08-26

  Badsäsongen är nu slut för de flesta (?). Vi har sammanställt resultatet av provtagningen som gjordes vid baden i Täby och Vaxholm.

 9. Kemikalieinformation till elever i årskurs 8 | 2014-08-11

  Under våren har Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor besökt klasser i årskurs 8 för att informera om och diskutera kemikaliefrågor. Syftet med informationen har varit att öka medvetenheten kring vilka effekter användandet av kemikalier och varor innehållande skadliga kemiska ämnen har på hälsa och miljö. Läs mer och se elevernas teckningar.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6