Aktuellt SRMH

 1. Så bra var badvattnet 2014 | 2014-08-26

  Badsäsongen är nu slut för de flesta (?). Vi har sammanställt resultatet av provtagningen som gjordes vid baden i Täby och Vaxholm.

 2. Kemikalieinformation till elever i årskurs 8 | 2014-08-11

  Under våren har Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor besökt klasser i årskurs 8 för att informera om och diskutera kemikaliefrågor. Syftet med informationen har varit att öka medvetenheten kring vilka effekter användandet av kemikalier och varor innehållande skadliga kemiska ämnen har på hälsa och miljö. Läs mer och se elevernas teckningar.

 3. Rening av dagvatten i Täby och Vaxholm | 2014-05-07

  Examensarbete från Stockholms universitet. Läs mer

 4. Förbud mot storbildsskärm vid Täby centrum | 2014-04-03

  Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har beslutat vid nämndmötet den 2 april att omgående förbjuda användningen av en storbildsskärm vid Täby centrums norra parkeringsgarage. Beslutet fattades efter att många boende på Marknadsvägen klagat på störande ljus från skärmen. Den eniga nämnden anser att de boende inte ska behöva utsättas för de störningar som storbildsskärmen orsakar.   

 5. Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd för... | 2014-04-01

  Täby kommun har överklagat miljötillståndet för Arlanda flygplats. Mark- och miljööverdomstolen kommer att pröva ärendet. Dom i ärendet kommer att meddelas under hösten 2014.

   

  Läs mer på mark- och miljööverdomstolens sida.

   

 6. Hur dammig är ditt barns förskolemiljö? | 2014-02-26

  Kemikalieinspektionen har tittat på kemikalier i förskolemiljö och bland annat besökt tre förskolor och analyserat kemikalier i damm och hur mycket av ämnena som barnen har på händerna. 

 7. SRMH testar ny metod för uppföljning av tillsyn | 2014-02-26

  SRMH deltar i ett test av en metod för att följa upp effekten av tillsynsinsatserna inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

 8. Täby överklagar Arlandabeslut | 2014-02-26

  Mark- och miljödomstolen vill i möjligaste mån förbjuda rak inflygning över Upplands Väsby och istället öka andelen kurvade inflygningar över Täby. Det beslutet överklagas av Täby som oroas av orimliga bullernivåer. 

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6