Aktuellt SRMH

  1. Så bra var badvattnet 2014 | 2014-08-26

    Badsäsongen är nu slut för de flesta (?). Vi har sammanställt resultatet av provtagningen som gjordes vid baden i Täby och Vaxholm.

  2. Kemikalieinformation till elever i årskurs 8 | 2014-08-11

    Under våren har Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor besökt klasser i årskurs 8 för att informera om och diskutera kemikaliefrågor. Syftet med informationen har varit att öka medvetenheten kring vilka effekter användandet av kemikalier och varor innehållande skadliga kemiska ämnen har på hälsa och miljö. Läs mer och se elevernas teckningar.