Aktuellt SRMH

  1. Regler för användning av båtbottenfärg med biocider | 2017-05-24

    Vilken båtbottenfärg som är tillåten beror på i vilket vatten du har din båtplats. Reglerna är olika för Östersjön och insjöar. Läs mer här.