Aktuellt SRMH

 1. Registrera din brunn i brunnsarkivet | 2019-08-20

  Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

 2. Viktig information till dig som har egen brunn | 2019-05-22

  Även i år (2019) finns det risk för bristfällig vattentillgång för de som har egen brunn i Vaxholm och Täby enligt SGU. Nivåerna är under de normala för årstiden i de små grundvattenmagasinen i våra delar av landet (se länken till SGU). Om det inte kommer tillräckligt med regn närmsta tiden finns det risk för nivåer mycket under de normala i brunnarna under sommaren och hösten. Det är därför viktigt att vara sparsam med vattenuttaget från enskilda vattentäkter. I skärgården är detta speciellt viktigt eftersom det finns risk för saltvatteninträngning som kan göra vattnet otjänligt för överskådlig framtid.

 3. Tillståndsplikt för tobaksförsäljning | 2019-04-24

  Tillstånd att sälja tobak 

 4. Utökade rökfria miljöer | 2019-04-24

  Från och med 1 juli 2019 utökas de rökfria miljöerna i samhället.

  Utöver de redan nu gällande rökfria miljöerna blir även följande miljöer rökfria:

  -      uteserveringar,

  -      vid entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillgång till,

  -      i områden som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik,

  -      på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning,

  -      på lekplatser som allmänheten har tillträde till,

  Rökförbudet gäller tobak, e-cigaretter samt örtprodukter för rökning.  

   

  Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök eller rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokalerna eller i områden där det råder rökförbud. I normalfallet bör rökförbudet gälla inom ett par meters avstånd från entrén.

   

  Det är du som ägare eller på annan grund disponerar över en lokal, utrymme eller område utomhus som är ansvarig för att förförbudet efterlevs. För gallerior och köpcentrum är det fastighetsägaren som ansvarar.

   

  Ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning ej är tillåten får denne avvisas. Askkoppar inom de rökfria områdena ska tas bort.

   

  Bara poliser och ordningsvakter har rätt att avlägsna. Den som är ansvarig för att rökförbudet följs har alltså inte laglig rätt att själv avlägsna personer som bryter mot rökförbudet, utan måste ta hjälp av polis eller ordningsvakter.