Aktuellt SRMH

  1. Tillfällig mobil förbränningsanläggning | 2020-12-11

    Tillfällig mobil förbränningsanläggning har tagits i bruk 2020-11-20 av E.ON Värme AB. Anläggningen kommer att användas för spetslast till fjärrvärmen. Drifttiden kommer att vara ca 300 drifttimmar under vintern 2020-2021. Förbränningsanläggningen är placerad på parkeringen öster om brandstationen på fastigheten 73:64. Anläggningen är ungefär placerad vid den röda punkten i kartan.

  2. Nytt sätt att rapportera farligt avfall | 2020-09-29

    Från och med den 1 november ska verksamheter rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. 

  3. Klagomål om trängsel och info. om Covidregler | 2020-07-08

    Från och med den 1 juli ansvarar kommunen genom miljö- och hälsoskyddsnämnden för tillsyn av serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.