Aktuellt SRMH

  1. Tillfällig mobil förbränningsanläggning | 2020-12-11

    Tillfällig mobil förbränningsanläggning har tagits i bruk 2020-11-20 av E.ON Värme AB. Anläggningen kommer att användas för spetslast till fjärrvärmen. Drifttiden kommer att vara ca 300 drifttimmar under vintern 2020-2021. Förbränningsanläggningen är placerad på parkeringen öster om brandstationen på fastigheten 73:64. Anläggningen är ungefär placerad vid den röda punkten i kartan.