Aktuellt SRMH

  1. Klagomål om trängsel och info. om Covidregler | 2020-07-08

    Från och med den 1 juli ansvarar kommunen genom miljö- och hälsoskyddsnämnden för tillsyn av serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.