Aktuellt SRMH

  1. Nytt sätt att rapportera farligt avfall | 2020-09-29

    Från och med den 1 november ska verksamheter rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister.