Aktuellt SRMH

 1. Nu är det dags att mäta radon | 2021-10-11

  Under perioden 1 oktober och 30 april pågår mätsäsongen för radon. För att få ett så rättvisande resultat som möjligt ska mätningen pågå under minst två månader. Du vet väl om att du kan beställa mätning av våra samarbetsparterns? 

 2. Slopade restriktioner på serveringsställen | 2021-09-29

  Från och med den 29 september 2021 har restriktionerna som gällt för serveringsställen med anledning av Covid-19 tagits bort. Det finns i och med det inga begräsningar när det gäller storlek på sällskap på serveringsställen. 

 3. Förebygg afrikansk svinpest | 2021-07-02

  Afrikansk svinpest drabbar tamgrisar och vildsvin. På senare år har sjukdomen spridit sig i Europa och finns nu hos vildsvin i vårt närområde. För att förhindra spridning till Sverige måste vi hjälpas åt.

 4. Nya regler för serveringsställen från 1 juli | 2021-07-01

  Smittspridningen av covid-19 fortsätter att minska. Därför ändrar Regeringen och Folkhälsomyndigheten ett flertal regler för serveringar. Bland annat ökar maxantalet i ett sällskap inomhus och reglering av öppettider försvinner.

 5. E-tjänster för serveringstillstånd och tobak | 2021-06-17

  Nu är våra e-tjänster för serveringstillstånd uppgraderade. I e-tjänsterna kan du ansöka om ett nytt serveringsstillstånd och anmäla om ändringar om du redan har ett befinligt serveringstillstånd.

  Vi har även lanserat e-tjänster för tobak, folköl och e-cigaretter. I de e-tjänsterna kan du ansöka om tillstånd för att sälja tobak och anmäla försäljning av folköl och e-cigaretter.

 6. Spara vatten när värmen kommer | 2021-06-01

  Varma vår- och sommardagar är det extra viktigt att vara sparsam med kranvatten, framförallt i trädgården där det kan gå åt mycket vatten.

 7. Webbinarium om gödselhantering | 2021-05-25

  Välkommen till webbinarium om gödselhantering - hur du kan minska näringsläckage och parasittryck.