Aktuellt SRMH

  1. Nu är det dags att mäta radon | 2021-10-11

    Under perioden 1 oktober och 30 april pågår mätsäsongen för radon. För att få ett så rättvisande resultat som möjligt ska mätningen pågå under minst två månader. Du vet väl om att du kan beställa mätning av våra samarbetsparterns?