Aktuellt SRMH

  1. Förebygg afrikansk svinpest | 2021-07-02

    Afrikansk svinpest drabbar tamgrisar och vildsvin. På senare år har sjukdomen spridit sig i Europa och finns nu hos vildsvin i vårt närområde. För att förhindra spridning till Sverige måste vi hjälpas åt.

  2. Nya regler för serveringsställen från 1 juli | 2021-07-01

    Smittspridningen av covid-19 fortsätter att minska. Därför ändrar Regeringen och Folkhälsomyndigheten ett flertal regler för serveringar. Bland annat ökar maxantalet i ett sällskap inomhus och reglering av öppettider försvinner.