Aktuellt SRMH

  1. Slopade restriktioner på serveringsställen | 2021-09-29

    Från och med den 29 september 2021 har restriktionerna som gällt för serveringsställen med anledning av Covid-19 tagits bort. Det finns i och med det inga begräsningar när det gäller storlek på sällskap på serveringsställen.