Aktuellt SRMH

  1. Regler för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter | 2022-06-22

    Riksdagen har beslutat om en ny lag som bland annat reglerar försäljning av tobaksfria nikotinpridukter. Om du säljer vitt snus eller andra typer av produkter som innehåller nikotin men inte innehåller tobak måste anmäla försäljningen till SRMH.