Start / CFC i byggmaterial - stort miljöproblem

CFC i byggmaterial - stort miljöproblem

2017-02-06 16:22

CFC-haltigt material i byggnader är idag den största källan till utsläpp av ozonnedbrytande ämnen från Sverige.

Läs mer här.

Senast uppdaterad:2017-02-06