Start / Dom i mål rörande Arlanda flygplats

Dom i mål rörande Arlanda flygplats

2014-11-21 13:23

Mark- och miljööverdomstolen har i dag meddelat dom i målet rörande miljötillstånd för Arlanda flygplats.

Läs mer här.

Senast uppdaterad:2014-11-21