Start / Dyrt för livsmedelsföretagare som inte anmäler sin verksamhet

Dyrt för livsmedelsföretagare som inte anmäler sin verksamhet

2019-07-25 13:21

Sanktionsavgifter

Riksdagen har vid årsskiftet 2019 beslutat att införa sanktionsavgifter för vissa avvikelser mot livsmedelslagstiftningen. Det rör sig bland annat om när någon startar en livsmedelsverksamhet utan att ha lämnat in anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. De gäller även vid övertagande eller byte av organisationsnummer. Reglerna om sanktionsavgifter började gälla 1 januari 2019.

Vad innebär det för avgifter?

Om du startar eller tar över en livsmedelsanläggning utan att ha anmält det till kontrollmyndigheten riskerar du att få betala en sanktionsavgift på mellan 5 000 kr och 75 000. Hur stor sanktionsavgiften blir beror på företagets årsomsättning. För landsting, kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften 40 000 kr, oavsett omsättning.

Varför har de nya reglerna kommit?

Syftet med skärpningen är, enligt Livsmedelsverket, att ge säkrare livsmedel för konsumenten och bidra till en rättvisare konkurrens mellan livsmedelsföretagen.

Övriga nya regler gällande grova livsmedelsbrott

För grova överträdelser mot livsmedelslagstiftningen återinförs också fängelsestraff på upp till två år. Fängelse kan till exempel bli aktuellt om någon producerar, hanterar eller marknadsför livsmedel som kan utgöra en fara för människors liv eller hälsa.

Vad behöver livsmedelsföretagen göra?

  • Alla livsmedelsanläggningar ska vara registrerade. Även vid ägarbyte måste en ny anmälan göras. Detta gäller oavsett om en och samma företagare byter organisationsnummer eller om restaurangen tas över av ett helt annat företag.
  • Vi uppmanar alla livsmedelsföretag att kontrollera att de uppgifter man lämnat till miljö- och hälsoskyddsnämnden är korrekta. Uppgiften om organisationsnummer hittar ni i ert registreringsbeslut eller annan skrivelse från kontrollmyndigheten. Om uppgiften stämmer behöver ingenting göras.
  • Om ni upptäcker att organisationsnumret inte stämmer behöver ni göra en ny anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Anmälan görs via SRMHs blankett.
  • Du kan läsa mer om de nya reglerna på Riksdagens webbplats .
Senast uppdaterad:2019-08-15