Start / E.O.N. Värme Sverige AB har ansökt om tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet vid Täby fjärrvärmeverk i Arninge

E.O.N. Värme Sverige AB har ansökt om tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet vid Täby fjärrvärmeverk i Arninge

2015-11-26 09:43

Verksamheten kommer att bedrivas på fastigheten Arninge 4:1 i Täby Kommun.

Handlingarna finns tillgängliga hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, Kemistvägen 8 i Täby. Du kan även ta del av handlingarna här (karta).

Senast uppdaterad:2015-11-26