Start / Hur påverkas vår hälsa av miljön vi lever i?

Hur påverkas vår hälsa av miljön vi lever i?

2015-03-25 15:03

Under våren genomförs Miljöhälsoenkät 2015, en undersökning om miljöns påverkan på vuxnas hälsa. Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet genomför undersökningen på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Statistiska centralbyrån (SCB) har hand om utskick, insamling och sammanställning av svar. Regionala och kommunala aktörer i 17 län är med och finansierar.

Läs mer om Miljöhälsoenkät 2015 .

Senast uppdaterad:2015-04-24