Start / Klagomål om trängsel och info. om Covidregler

Klagomål om trängsel och info. om Covidregler

2020-07-08 12:42

Från och med den 1 juli ansvarar kommunen genom miljö- och hälsoskyddsnämnden för tillsyn av serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Tillsynen omfattar enbart inrättningar där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten, och där möjlighet ges till att äta och dricka på stället till exempel på restauranger, barer, pubar, caféer och konditorier.

Följande verksamheter omfattas inte av tillsynsansvaret:

  • bad och badplatser

  • verksamheter som enbart erbjuder mat eller dryck för avhämtning

  • folksamlingar på gator, torg, i parker eller friluftsområden.

För synpunkter som gäller folksamlingar över 50 personer kan du vända dig till Polismyndigheten.

I andra fall kan du vända dig direkt till den som driver verksamheten.

Den som upplever trängsel på en servering i Täby, Vaxholm eller Norrtälje kommun kan skicka sin anmäla till miljokontoret@srmh.se .

Gäller dina synpunkter konkreta serveringsställen kommer dina iakttagelser ligga till grund för det urval av vilka verksamheter som SRMH kommer att utöva tillsyn på under rådande omständigheter. Vid den tillsynen informeras verksamheterna om de riktlinjer och råd som finns och SRMH följer upp att de efterlevs. Vid behov kan beslut om krav på åtgärder fattas. Observera att alla synpunkter kanske inte kommer att föranleda ett svar från kommunen.

Senast uppdaterad:2020-07-08