Start / Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd för Arlanda flygplats

Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd för Arlanda flygplats

2014-04-01 15:31

Täby kommun har överklagat miljötillståndet för Arlanda flygplats. Mark- och miljööverdomstolen kommer att pröva ärendet. Dom i ärendet kommer att meddelas under hösten 2014.

 

Läs mer på mark- och miljööverdomstolens sida.

 

Senast uppdaterad:2014-04-11