Start / Nu är det dags att mäta radon

Nu är det dags att mäta radon

2021-10-11 14:09

Under perioden 1 oktober och 30 april pågår mätsäsongen för radon. För att få ett så rättvisande resultat som möjligt ska mätningen pågå under minst två månader. Du vet väl om att du kan beställa mätning av våra samarbetsparterns? 

Radonmätningar i bostäder ska enligt den metodbekrivning som Stårsäkerhetsmyndigheten tagit fram genomföras mellan 1 oktober och 30 april och pågå under minst två månader. Om mäter under andra tider på året eller under kortare tid får man inget årsmedelvärde. Resultatet blir dessutom mindre säkert om man inte följer metodbeskrivningen.

SRMH samarbetar med de mätföretag som är ackrediterade att analysera radonmätningar i Sverige. Genom samarbetet kan du beställa radonmätning. Följ länken i högerspalten för att beställa mätning.

Alla radonmätningar som kommer in till SRMH publiceras i vårt radonregister. Där kan du söka på mätningar som genomförst i villor, flerbostadshus och skolor och förskolor. Länk till registret hittar du i högerspalten.

Senast uppdaterad:2021-10-11