Start / Nya märkningsregler för förpackade livsmedel.

Nya märkningsregler för förpackade livsmedel.

2014-11-11 10:54

Livsmedelsförpackningar ska vara märkta med alla uppgifter som konsumenten behöver för att kunna göra ett medvetet och säkert val. En ny lagstiftning börjar gälla den 13 december 2014 för hur informationen på och kring livsmedel ska vara utformad.

Vad är nytt i informationsförordningen?
• krav på viss teckenstorlek,
• att allergener ska anges tydligare,
• infrysningsdatum för kött och fisk,
• obligatorisk näringsdeklaration i märkningen för de allra flesta livsmedel,
• information om oförpackade livsmedel,
• information vid distansförsäljning innan köpet avslutas
• ursprungsmärkning för kött från fler djurslag,

Läs mer om hur livsmedelsförpackningar ska märkas enligt den nya informationsförordningen i vår broschyren "Nya regler om märkning av och information om livsmedel".

Senast uppdaterad:2015-03-17