Start / Restriktioner på serveringsställen

Restriktioner på serveringsställen

2022-01-17 10:24

Regeringen har tillsammans med Folkhälsosmyndigheten beslutat om åtgärder för att minska smittsprining på serveringsställen. Restriktionerna gäller från den 12 januari. I nuläget gäller restriktionerna till den 31 januari.

Nedan beskriver vi i korthet på vilket sätt restriktionerna påverkar restauranger och liknande serveringsställen. 

Detta gäller från och med den 12 januari

 • Servering till gäster på plats får ske mellan kl. 05.00 och 23.00. Det finns inga begräsningar kring take away/avhämtning.
 • Serveringsställen får endast ha sittande gäster. Detta gäller även om du ordnar en konsert eller liknande på ditt serveringsställe.
 • Det måste vara minst en meter mellan olika sällskap. Detta gäller både inomhus och utomhus.
 • Ett sällskap får vara max 8 personer.  
 • Beställning vid bar, självservering och bufféer eller motsvarande är tillåtet under förutsättning att det inte uppstår trängsel vid t.ex. köer.  Besökare måste gå tillbaka till sina platser efter beställning/hämtning.
 • Eftersom det endast är tillåtet med sittande gäster är dans inte tillåtet på serveringsställen.
 • Ni måste informera era gäster om hur smittspridning kan undvikas.
 • Det ska finnas möjlighet för dina gäster att tvätta händerna med tvål och vatten eller handsprit.

Kravet på att följa upp de åtgärder som du vidtagit för att minska smittspridningen gäller fortfarande. Det finns inget krav på att du ska dokumentera uppföljningen. Du ska också se till att din personal fått tillräcklig information om åtgärder för att förhindra smitta. Du behöver även hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Se länk i högerspalten. 

Det här kan du göra för att följa reglerna

 • Avsluta servering till gäster som ska äta eller dricka på plats senast 23.00.
 • Anpassa lokalen och eventuell uteservering för att minska risken för trängsel. Markera avstånd på golv eller på annat sätt för att underlätta för era besökare att hålla avstånd. Det ska gå att hålla ett avstånd på minst en meter.
 • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme så att det är minst en meter mellan olika sällskap. Tänk på att det ska vara minst en meter i alla riktningar och att avståndet gäller från där personen sitter.
 • Dela upp större sällskap i grupper om max 8 personer.
 • Informera gäster på lämpligt sätt om hur smittspridning kan undvikas på ditt serveringsställe.
 • Se till att besökare har möjlighet till handtvätt eller tillgång till handsprit.
 • Följ upp att det ni gjort för att minska smittspridningen fungerar som det var tänkt och justera vid behov.
 • Begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället.
 • Använd alternativa lösningar till köer, t.ex. nummerlappssystem.

Hur länge gäller riktlinjerna?

Riktlinjerna gäller till den 31 januari 2022. Regeringen har dock förvarnat om att reglerna kan förlängas om smittspridningen inte minskar.  

Tillsyn

Folkhälsomyndigheten har med anledning av de nya riktlinjerna meddelat att kommunerna ska återuppta trängselkontrollerna. Vi på SRMH kommer i första hand att utföra trängselkontroller i samband med ordinarie livsmedels- och serveringstillsyn. Vi kommer att följa upp inkommande klagomål på trängsel. 

SRMH kommer precis som tidigare inte att ta ut tillsynsavgift för trängselkontrollerna. 

Vår förhoppning är att tillsynen ska störa din verksamhet så lite som möjligt. Du kommer precis som tidigare få ett tillsynsprotokoll efter varje besök där eventuella anmärkningar framgår.

Vaccinationsbevis

Reglerna ovan gäller oavsett om du begär att era gäster ska visa upp vaccinationsbevis, negativt covidtest, läkarintyg eller liknande för att besöka ditt serveringsställe. Om du vill att gäster ska visa upp vaccinationsbevis eller liknande måste du själv utreda om och i så fall hur det kan ske utifrån annan lagstiftning. SRMH kan tyvärr inte ge vägledning i den frågan.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Om du planerat att ordna en konsert eller liknande arrangemang som faller under allmän sammankomst eller offentlig tillställning gäller andra regler. Om du planerat att ha livemusik eller någon annan form av uppträdande bör du kontakta polisen för att kontrollera om evenemanget är en offentlig tillställning. Mer info om det finns på polisens hemsida. Länk finns i högerspalten. 

 

Om något är oklart eller om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via antingen telefon eller e-post.

Livsmedelskontrollen: 08-5786 6330

Tillståndsgruppen: 08-5786 6340

E-post: miljokontoret@srmh.se

Senast uppdaterad:2022-01-17