Start / SRMH tar över livsmedelskontrollen i Norrtälje

SRMH tar över livsmedelskontrollen i Norrtälje

2017-12-29 13:44

Från och med den 1 januari 2018 tar SRMH över kontrollen över livsmedels- och dricksvattenanläggningar i Norrtälje.

Den nya organisationen kommer att vara större än nu och kan på ett bättre sätt täcka in hela Täbys, Vaxholms och Norrtäljes behov gällande livsmedelskontroll.

För att komma i kontakt med handläggare kan du skicka e-post till miljokontoret@srmh.se eller ringa 08-5786 6300.

Senast uppdaterad:2017-12-29