Start / Slopade restriktioner på serveringsställen

Slopade restriktioner på serveringsställen

2021-09-29 13:31

Från och med den 29 september 2021 har restriktionerna som gällt för serveringsställen med anledning av Covid-19 tagits bort. Det finns i och med det inga begräsningar när det gäller storlek på sällskap på serveringsställen. 

För dig som driver ett serveringsställe med tillstånd att servera alkohol gäller därmed serveringstiderna i ditt serveringstillstånd precis som tidigare.

Riksdagen har förlängt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder till den 31 januari 2022. Förlängningen är gjord för att myndigheterna snabbt ska kunna vidta åtgärder om smittspridningen ökar. Folkhälsomyndigheten säger dock att det just nu inte finns behov av att begränsa trängsel. Smittspridningen pågår fortfarande men man bedömer att tillräckligt många nu är vaccinerade för att kunna öppna upp samhället igen.

SRMH kommer inte att följa upp krav på åtgärder som ställts på serveringsställen när det gäller trängsel. Om du har fått ett föreläggande kommer vi att återkomma med information om detta.

Senast uppdaterad:2021-09-29