Start / Täby överklagar Arlandabeslut / Utökade rökfria miljöer / Tillståndsplikt för tobaksförsäljning

Tillståndsplikt för tobaksförsäljning

2019-04-24 10:16

Tillstånd att sälja tobak 

Från och med 1 Juli 2019 måste de som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Du som redan anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast 1 nov 2019 ansöka om tillstånd.

Ansökningsblanketter kommer finnas på kommunens hemsida efter 1 Juli 2019.

Kommunen kommer ta ut en avgift för att ansöka om tillstånd.

Under ansökningsprocessen kommer kommunen granska om den som sökter tillstånd är lämplig. Då granskas bland annant ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet.

Du får fotsätta att sälja tobak tills dess att kommunen beslutat om du får tillstånd eller inte.

Senast uppdaterad:2019-04-24