Start / Viktig information till dig som har egen brunn

Viktig information till dig som har egen brunn

2019-05-22 08:00

Även i år (2019) finns det risk för bristfällig vattentillgång för de som har egen brunn i Vaxholm och Täby enligt SGU. Nivåerna är under de normala för årstiden i de små grundvattenmagasinen i våra delar av landet (se länken till SGU). Om det inte kommer tillräckligt med regn närmsta tiden finns det risk för nivåer mycket under de normala i brunnarna under sommaren och hösten. Det är därför viktigt att vara sparsam med vattenuttaget från enskilda vattentäkter. I skärgården är detta speciellt viktigt eftersom det finns risk för saltvatteninträngning som kan göra vattnet otjänligt för överskådlig framtid.

Du kan spara vatten genom att:

-          Låta bli att tvätta bilen
-          Inte vattna i trädgården
-          Fylla disk- och tvättmaskiner innan du kör dem
-          Avstå från att fylla pooler och badkar
-          Laga droppande kranar och rinnande toaletter
-          Installera snålspolande toaletter och kranar

Du som har enskilt dricksvatten ansvarar själv för såväl kvalitet och kvantitet i din brunn. Vid akut dricksvattenbrist kan du kontakta VA-enheten i din kommun för att de ska kunna kartlägga eventuell vattenbrist i större skala. Vid vattenbrist i ett större område för enskilda brunnar kan kommunen ordna med tappställen för dricksvatten. Du kan kontakta din kommuns VA-enhet (se länk nedan).

Om din fastighet är ansluten till kommunalt vatten berörs du inte av dessa problem, även om det alltid är bra att vara sparsam med dricksvatten. Det kommunala vattnet produceras på Görvälnverket i Järfälla, som tar sitt råvatten från Mälaren.

Om kommunalt vatten och avlopp i Täby: Läs mer på https://www.taby.se/va

Om kommunalt vatten och avlopp i Vaxholm: Läs mer på https://roslagsvatten.se/vaxholm

Mer information om aktuella grundvattennivåer finns hos Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Se länk i högerspalten.

Senast uppdaterad:2019-07-25