Start / Viktig information till dig som har egen brunn

Viktig information till dig som har egen brunn

2018-07-27 08:00

Det är för närvarande extremt låga grundvattennivåer i södra roslagen. De för årstiden extremt låga nivåerna kan leda till bristfällig vattentillgång för den som har en egen brunn. Det är därför viktigt att vara sparsam med vattenuttaget från enskilda vattentäkter. I skärgården är detta speciellt viktigt eftersom det finns risk för saltvatteninträngning som kan göra vattnet otjänligt för överskådlig framtid.

Du kan spara vatten genom att:

-          Låta bli att tvätta bilen
-          Inte vattna i trädgården
-          Fylla disk- och tvättmaskiner innan du kör dem
-          Avstå från att fylla pooler och badkar
-          Laga droppande kranar och rinnande toaletter
-          Installera snålspolande toaletter och kranar

Om din fastighet är ansluten till kommunalt vatten berörs du inte av dessa problem, även om det alltid är bra att vara sparsam med dricksvatten. Det kommunala vattnet produceras på Görvälnverket i Järfälla, som tar sitt råvatten från Mälaren.

Mer information om aktuella grundvattennivåer finns hos Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Se länk i högerspalten.

Senast uppdaterad:2018-07-27