Start / Blanketter

Blanketter

Behöver du mer information så läs under respektive ämnesområde under fliken invånare/företagare. Våra blanketter är i PDF-format så du kan fylla i dem, skriva ut och spara dem på din egen dator.

Alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel 

Livsmedel

Miljöskydd

Hälsoskydd

Djur

 

 

Alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel

 

Stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 

Ansökan om stadigvarande ändring av serveringstillstånd

Ansökan om tillfällig ändring av serveringstillstånd

Finansieringsplan - nytt serveringstillstånd

Anmälan om serveringsansvarig personal 

Anmälan om återkallelse av serveringstillstånd 

Anmälan om servering vi catering

Anmälan om kryddning av sprit/snaps

Tillfälligt serveringstillstånd

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Ändring av PBI

Anmälan om ändring av personer med betydande inflytande (PBI)

Finansieringsplan - PBI

Tobakstillstånd, e-cigaretter och folköl

Ansökan om detaljhandelstillstånd

Ansökan om partihandelstillstånd

Anmälan om upphörande av försäljning

 

Upp

 Livsmedel

Anmälan för registrering i Täby, Vaxholm eller Norrtälje (blanketten måste skrivas under av behörig firmatecknare och skickas in i pappersformat)

Anmälan av matförgiftning

 Upp

Miljöskydd

Användning av avfall för anläggningsändamål - Anmälan

Borrad vattenbrunn - Ansökan

Dagvattenanläggning - Anmälan

Enskilt avlopp - Anmälan om ändring av befintlig anläggning

Enskilt avlopp - Ansökan

Enskilt avlopp - Intyg om utförd avloppsanläggning

Enskilda avlopp- Redovisning av egenkontroll av driften på minireningsverk

Förorenade områden - Anmälan om avhjälpandeåtgärd

Glesare slamtömningsintervall - Anmälan

Kemisk bekämpning - Ansökan/Anmälan

Kompost i flerfamiljshus och storhushåll - Anmälan

Kompostering av matavfall - Anmälan

Kompostering av latrin eller slam - Ansökan

Lagring av icke-farligt avfall - Anmälan

Mellanlagring av farligt avfall - Anmälan

Miljöfarlig verksamhet - Anmälan

Miljöfarlig verksamhet - Klassningsunderlag

Oljecistern - Anmälan om installation

Oljecistern - Avanmälan

PCB-sanering - Anmälan

Sanering av tandläkarmottagning - Anmälan

Underrättelse om påträffad förorening

Uppläggning av muddermassor - Anmälan

Värmepump - Ansökan

Återvinning av avfall genom krossning, sortering eller mekanisk bearbetning - Anmälan

 Upp

Hälsoskydd

Klagomål - Blankett

Hygienisk verksamhet - Anmälan

Skola, förskola - Anmälan

Bassängbad - Anmälan

Solarium - Anmälan

 

Upp

Djur

Häst - Ansökan

Orm - Ansökan

Fjäderfä - Ansökan

Upp

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-06-11