Start / Företagare

Företagare

Den som driver en verksamhet som omfattas av miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobakslagen eller lag om handel med vissa receptfria läkemedel ska själv kontrollera sin verksamhet. Även du som säljer/serverar folköl ska bedriva egenkontroll. För att få servera alkoholdrycker krävs i de flesta fall serveringstillstånd. 

Syftet med egenkontroll och egentillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen är att förebygga skador på människors hälsa och miljön. Det innebär att den som driver en verksamhet måste känna till miljö- och hälsoriskerna med verksamheten. Miljö- och hälsoskyddskontoret utövar tillsyn enligt dessa lagar och kan ställa krav på att verksamheterna lever upp till lagens mening och krav.

Syftet med egenkontroll vad gäller tobak och folköl är att skapa goda rutiner kring försäljningen och på så sätt göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna. Vad gäller läkemedel ska egenkontrollen ses som ett verktyg för kvalitetssäkring av den egna verksamheten.

Vissa verksamheter är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt lagen. Gå in på respektive verksamhetsområde i menyn till vänster om du vill ha mer information om vilka regler som gäller.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-03-28