Start / Företagare / Energitillsyn

Energitillsyn

Två av de viktigaste verktygen för att begränsa klimatförändringarna är att effektivisera energiförbrukningen och att använda förnybar energi. All energianvändning ger någon form av miljöpåverkan. Det är endast den energi vi inte använder som inte påverkar miljön.

Företagarens ansvar

Enligt miljöbalken ska alla verksamheter hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor samt använda den ur miljösynpunkt bästa möjliga teknik. Det innebär att du som företagare ska skaffa dig kunskap om energianvändningen, identifiera möjliga åtgärder och fortlöpande genomföra skäliga åtgärder för din verksamhet.

Du som företagare har mycket att vinna på ett aktivt arbete med energieffektivisering. En effektiv energianvändning i företaget kan innebära minskade energikostnader men också en mindre belastning på miljön.

Tillsyn

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har som tillsynsmyndighet bland annat ansvar för att kontrollera hushållningsprincipen och bästa möjliga teknik.

Vid ett energitillsynsbesök tittar vi närmare på hur ni klarar lagkraven inom energiområdet.  Vi kommer att använda oss av en checklista som fungerar som underlag för vårt möte där vi granskar dokumentation, rutiner och statistik samt att vi gör en kontroll av lokaler/verksamhet.

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-05-25