Start / Företagare / Folköl

Folköl

Folköl är en jäst, odestillerad dryck vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent alkohol. Den som bedriver detaljhandel med folköl är enligt alkohollagen skyldig att anmäla detta till den kommun där försäljningen bedrivs.

Anmälan

Anmälan ska göras senast när verksamheten påbörjas. I samband med anmälan ska även ett egenkontrollprogram skickas med. Blankett och exempel på egenkontrollprogram finns i menyn till höger.

För att få bedriva försäljning av folköl måste du ha fyllt 20 år och affären ska vara registrerad eller godkänt av kommunen för hantering av matvaror. Du ska sälja ett varierat och omfattande utbud av matvaror. Vid servering av folköl ska lagad mat finnas att tillgå.

Avgift

Fast avgift för återkommande tillsyn tas ut med 3 125 kr per år och försäljningsställe.
Om ett försäljningsställe även tillhandahåller minst en av nedan listade produkter är den fasta tillsynsavgiften 2 500kr.

Tobak
Receptfria läkemedel

Regler för folkölsförsäljning

  • Du måste vara säker på att personen som köper folköl är minst 18 år och att folkölen inte kommer langas till någon som inte fyllt 18 år.
  • Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras. Kan kunden inte uppvisa legitimation ska försäljning inte ske.
  • Öl får inte lämnas ut till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

 

Egenkontroll

Vid försäljning av folköl är du skyldig att ha ett egenkontrollprogram. 
I samband med anmälan ska egenkontrollprogrammet skickas in till SRMH.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2019-06-28