Start / Företagare / Förorenade områden och byggnader

Förorenade områden och byggnader

Ett förorenat område kan vara en byggnad, mark, grundvatten, ytvatten eller sediment som är så förorenat att halterna av föroreningen påtagligt överskrider bakgrundshalterna. Om du upptäcker eller får vetskap om en förorening ska du genast kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Att inte kontakta oss kan i vissa fall vara straffbart.

Vem har ansvaret för förorenade omåden?

Vem som är ansvarig för det förorenade området regleras i miljöbalken. Ansvarig för föroreningen är:

1. Den som bedriver eller har bedrivit den verksamhet eller vidtagit en åtgärd som orsakat föroreningen - alltså verksamhetsutövaren.

2. Som verksamhetsutövare räknas också den som skapar förutsättningar för att föroreningar från ett förorenat område sprids, t.ex. en entreprenör som schaktar eller gräver i ett förorenat område.

3. Fastighetsägare kan i vissa fall även ha ett ansvar. Om det inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för föroreningen, är var och en som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 och då känt till eller borde känt till föroreningen, ansvarig för föroreningen.

Anmälan om sanering och efterbehandling

Det är förbjudet att starta en avhjälpande åtgärd eller sanering utan att först anmäla detta till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor - om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna. Använd gärna vår blankett som du hittar i högerspalten.

 Sanering av bensinstation

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-08-24