Start / Företagare / Gym- och idrottsanläggningar

Gym- och idrottsanläggningar

Du som driver eller ska starta gym eller idrottsanläggningar behöver inte anmäla verksamheten till oss. Vi har ändå tillsyn på området och vid inspektion granskar vi lokalen, egenkontroll inklusive rutiner, mm.

Egenkontroll och rutiner i din verksamhet

Det ska finnas rutiner för att fortlöpande kontrollera att inredningen och utrustningen i verksamheten hålls i gott skick, till exempel:

  • Rutiner för städning, rengöring och skötsel och felanmälan av lokaler och utrustning 
  • Rutiner för hantering av avfall
  • Hygien- och smittskyddsrutiner. Det ska finnas rutiner för och riskbedömning av hur patienter med sår och andra hudåkommor (t ex löss, infekterade sår) ska bemötas.
  • Rutiner för hantering och försäljning av kemikalier och kosmetiska och hygieniska produkter
  • Rutiner för samtal med kunden innan behandling för att kontrollera om han/hon har någon sjukdom som kan påverkas negativt eller om det finns smittrisk som hindrar behandling
  • Om något händer som kan förorsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön ska tillsynsmyndigheten underrättas.

Läs gärna mer i informationsbladen som du hittar i högerspalten. 

Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-05-31