Start / Företagare / Hygienisk verksamhet

Hygienisk verksamhet

Ska du driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds fotvård, piercing eller tatuering eller annan behandling där huden penetreras och risk finns för blodsmitta? Då ska du skriftligen anmäla detta till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd innan verksamheten startar.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. Glöm inte att skicka ditt egenkontrollprogram med anmälan!
 
Anmälan ska också göras om du förändrar verksamheten, t.ex. bygger om eller utökar befintliga lokaler och vid ägarbyte.

Egenkontroll

Omfattningen av egenkontrollen beror på typen av verksamhet, dess storlek och vilka risker den medför. Egenkontrollen ska i de flesta fall vara skriftlig. Nedan är exempel på skriftliga rutiner som ska finnas i ditt egenkontrollprogram:

  • rutiner för rengöring och städning
  • rutiner för underhåll av inredning och utrustning
  • rutiner för bedömning av de risker som kan uppkomma i verksamheten
  • rutiner för riskbedömning av hur patienter med sår och andra hudåkommor ska bemötas
  • förteckning på de kemiska produkter - rengöringsmedel m.m. som används och de kosmetiska och hygieniska produkter som säljs.

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Hygieniska verksamheter som hudvård där huden inte penetreras, massage, frisör, nagelbyggare m fl behöver inte anmäla till oss att de startar en ny verksamhet. Vi har dock fortfarande tillsyn och vid inspektion granskar vi lokalen och egenkontroll inklusive rutiner mm. Läs gärna mer i informationsbladen till höger. Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-10-09