Start / Företagare / Hygienisk verksamhet

Hygienisk verksamhet

Ska du driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds fotvård, piercing eller tatuering eller annan behandling där  stickande eller skärande verktyg används? Om det finns risk för blodsmitta eller annan smitta ska du skriftligen anmäla detta till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd innan verksamheten startar.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. Glöm inte att skicka ditt egenkontrollprogram med anmälan!
 
Anmälan ska också göras om du förändrar verksamheten, t.ex. bygger om eller utökar befintliga lokaler och vid byte av lokal.

Egenkontroll

Omfattningen av egenkontrollen beror på typen av verksamhet, dess storlek och vilka risker den medför. Egenkontrollen ska i de flesta fall vara skriftlig. Nedan är exempel på skriftliga rutiner som ska finnas i ditt egenkontrollprogram:

  • rutinför rengöring av utrustning
  • rutin för städning
  • rutiner för bedömning av risker för känsliga patienter
  • förteckning över kemiska produkter 

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Hygieniska verksamheter där inga stickande/skärande verktyg används mot huden är inte anmälningspliktiga. Vi har dock fortfarande tillsyn och vid inspektion granskar vi lokalen och egenkontroll inklusive rutiner mm. Läs gärna mer i informationsbladen till höger. Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-09-15