Fotvård

Ska du starta en fotvårdsverksamhet måste du anmäla detta till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Blankett för anmälan finns i högerspalten. Nedan finns information kring hur man går tillväga för att göra sporprover, hur ni hanterar stickande och skärande avfall samt information om vår avgift för tillsyn. Ta också del av mer infomation i vårt faktablad som du hittar i högerspalten. 

Sporprover

För funktionskontroll av sterilisator ska sporprover göras regelbundet. Flera labb har utrustning för detta (t.ex. Karolinska och Aleris). Du kan också ta kontakt med din leverantör av sterilisator för rekommendationer.

Stickande o skärande avfall

Stickande o skärande avfall – farligt avfall – tas emot på Sörabs Hagbyanläggning i Täby till en mindre kostnad. Om du transporterar avfallet själv till Hagby ska du anmäla egentransport av farligt avfall till länsstyrelsen. Även för verksamheter i Vaxholm är Hagbyanläggningen närmsta lämningsställe. Alternativt kan avfallet hämtas av en godkänd transportör.

Avgiftsinformation

Verksamheter som utför fotvård betalar en årlig avgift i förskott.
Verksamheter som har färre än 5 behandlingar i veckan eller en behandling/dag ska betala tillsynen per timme nedlagd tillsynstid.

Verksamheter med pedikyr, det vill säga då stickande eller skärande verktyg inte används och risken för blodsmitta därmed är minimal, betalar även de tillsynen per timme nedlagd tid.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-08-04