Start / Företagare / Inomhusmiljön i bostäder

Inomhusmiljön i bostäder

Vi vistas större delen av våra liv inomhus. Därför är det viktigt att inomhusmiljön inte påverkar oss negativt. 18 procent av befolkningen uppger att de har problem med hälsan som de kopplar till miljön inomhus. Fastighetsägare ska sköta sina fastigheter så att de boende inte får besvär av brister i byggnaden, genom att systematiskt planera och kontrollera verksamheten.

Arbeta med att förebygga problem!

Många fastigheter har ett stort underhållsbehov på grund av gamla eller felaktiga installationer av ventilation, värme och vatten. Genom systematiskt förebyggande arbete och tydliga rutiner för hur felanmälan och fastighetsunderhåll ska göras, kan du som fastighetsägare upptäcka och åtgärda fel innan de ger upphov till miljöproblem som påverkar de boendes hälsa negativt. Exempel på inomhusmiljöproblem som du kan komma i kontakt med är buller, bristande ventilation och fuktskador.

Vi har tagit fram ett informationsblad till fastighetsägare med våra synpunkter på hur vi anser du bör ta hand om synpunkter från de boende. I bladet finns också beskrivet hur vi arbetar med klagomålsärenden. Informationen hittar du under rubriken Informationsblad i högerspalten. 

Till höger hittar du också mer information om inomhusmiljöfrågor och Folkhälsomyndighetens riktvärden (allmänna råd) för buller, ventilation m.m. 

Klagomål

Boende har möjlighet att vända sig till oss med klagomål på sin boendemiljö. Innan vi börjar handlägga dessa ärenden ska du som fastighetsägare ha haft möjlighet att åtgärda problemet.
 
Om det finns indikationer på att boende har hälsosymptom kopplade till inomhusmiljön kan utredningen göras enligt den oberoende föreningen Swesiaqs modell. Via högerspalten når du mer information om den, checklistan och kommentarerna till checklistan.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-08-24