Start / Företagare / Livsmedelsverksamhet

Livsmedelsverksamhet

Det är du som livsmedelsföretagare som är ansvarig för att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra. För att uppnå detta måste du ha en bra lokal, fungerande arbetsrutiner och ett bra system för egenkontroll. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor kontrollerar att livsmedelsföretagen i Norrtälje, Täby och Vaxholm följer livsmedelslagstiftningen.

StorkökInnan du startar eller tar över en livsmedelsverksamhet ska du låta registrera din anläggning minst 14 dagar innan start hos miljö- och hälsoskydds nämnden. Därefter får du påbörja din verksamhet. Missar man att anmäla så drabbas man av en sanktionsavgift.  Endast ett fåtal verksamhetstyper som till exempel slakterier, måste genomgå en fullständig godkännandeprövning.

Läs mer under rubriken "Starta livsmedelsverksamhet".

Tillfälliga verksamheter

I vissa specifika fall behöver tillfälliga verksamheter inte registreras. Det gäller till exempel när verksamheten bedrivs några få gånger per år och anses då inte vara livsmedelsföretagare. Det kan till exempel vara en förening som bakar bullar och säljer på en marknad vid några enstaka tillfällen, eller ett galleri som serverar mat på en vernissage. Du kan alltid kontakta oss för mer information om vad som gäller i just ditt fall. Mer information om kraven på tillfälliga livsmedelsverksamheter, hittar du till höger.

Mobila verksamheter

Om verksamheten inte har en fast plats, till exempel om man åker runt till olika platser och säljer eller serverar livsmedel, anses det vara en mobil livsmedelsanläggning. Anmälan för registrering ska göras i den kommun där verksamheten huvudsakligen kommer att bedrivas. Saknas en huvudsaklig kommun så kontakta den kommunen där du bor eller där bolaget är registrerat.

Kontakt

Misstänker du att du blivit matförgiftad eller fått en allergisk reaktion av något du ätit? Kontakta oss så fort som möjligt via tfn. 08-578 663 30.

Hittar du inte svar på dina frågor här på hemsidan så ring tfn. 08-578 663 30 så blir du kopplad till en livsmedelsinspektör.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-06-11