Start / Företagare / Livsmedelsverksamhet / Avgifter och riskklasser

Avgifter och riskklasser

Kommunerna ska enligt lagstiftningen ha full kostnadstäckning för livsmedelskontrollen genom avgifter från företagen. Hur hög avgiften blir för olika typer av anläggningar beror på de livsmedelshygieniska riskerna.

Registreringen
Registrering av en ny livsmedelsverksamhet kostar normalt 2500 kr i Täby/Vaxholm /Norttälje, vilket motsvarar 2 timmars arbetstid. 

Riskklassningen och den årliga kontrollavgiften
Baseras på tre faktorer:
- Typ av verksamhet och vilka livsmedel som hanteras.
- Produktionens storlek (antal portioner per dag, antal anställda eller mängd livsmedel som tillverkas.
- Om livsmedlen ska ätas av känsliga konsumenter (barn under 5 år, sjuka, gamla eller allergiska personer).

I en särskild erfarenhetsklassning vägs det även in hur väl företaget förebygger risker och följer lagstiftningen. Det innebär att skötsamma företag behöver mindre kontroll och därmed får lägre avgift. Tre erfarenhetsklasser används; A-C, där A har lägst avgift. Nya anläggningar som kontrollmyndigheten inte har någon tidigare erfarenhet ifrån placeras i erfarenhetsklass B.
Timkostnaden är:
1 250 kr/tim i Täby/Vaxholm/Norrtälje

Avgift för extra offentlig kontroll
Om verksamheten vid den ordinarie kontrollen har brister som måste följas upp med extra inspektioner, ska verksamheten betala kostnaden för detta merarbete.
Timavgiften för denna kontroll är
1100 kr/tim i Täby/Vaxholm/Norrtälje

Mer finns att läsa i informationsbladet "Avgifter för livsmedelsföretag". Nya avgifterna har dock inte hunnits lagts in i detta informationsblad.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2019-01-11