Start / Företagare / Livsmedelsverksamhet / Dricksvattenanläggningar

Dricksvattenanläggningar

Livsmedelsverksamheter, samfälligheter, offentliga verksamheter och kommersiella verksamheter som tar vatten från en egen vattentäkt måste se till att vattnet har en bra kvalitet.

Exempel på verksamheter som omfattas är restauranger, campingar, golfklubbar och bygdegårdar. Även stora samfälligheter som har en egen vattentäkt eller ett eget distributionsnät måste se till att vattnet har en bra kvalitet. Alla dessa verksamheter ska registreras som livsmedelsanläggning, de ska ha en egenkontroll, ett provtagningsprogram och de ska kontrolleras regelbundet av SRMH. Som en del i SRMHs kontroll ingår att företagen ska skicka in analysprotokoll från provtagningar av dricksvattnet.

Livsmedelsverket har tagit fram regler som definierar vad en bra kvalitet är i sina föreskrifter om dricksvatten. Dricksvatten ska vara hälsosamt och rent och i föreskrifterna så finns det gränsvärden för hur mycket mikroorganismer och kemiska ämnen som får finnas i dricksvattnet. Det finns även krav på att det ska finnas en beskrivning av vattenverket och de driftsinstruktioner som behövs för skötseln.

I dricksvattenföreskrifterna finns det krav på allmän hygien, lokalernas utformning och utrustning även för den som producerar dricksvatten från en egen dricksvattentäkt eller har ett eget distributionsnät.

Livsmedelsverket och SGU har bra råd om vattenprovtagning och skötsel av brunnar som du hittar via de externa länkarna till höger.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-04-18