Provtagning

Provtagning ska ske regelbundet enligt ett program som ska fastställas av SRMH. I provtagningen ingår normala och utvidgade undersökningar.

Normal undersökning innebär att prover tas med jämna mellanrum och analys görs av ett mindre antal ämnen. Utvidgad undersökning görs inte lika ofta och innebär att ett stort antal ämnen analyseras. Hur många prover som ska tas beror på hur mycket vatten som produceras. Om det till exempel produceras mindre än 10 kubikmeter vatten per dygn kan det räcka med två normala undersökningar per år, och en utvidgad undersökning vart tredje år.

Provtagningen ska göras på samma plats, till exempel vid tappkranen i köket, och vid samma tidpunkt varje år. För en säsongsverksamhet är det lämpligt att ta prover innan uppstart, samt vid högsäsong då det används mycket vatten. För en verksamhet som är öppen året runt så ska provtagningen vara jämnt fördelad över året.

Har man en behandling av dricksvattnet, tex ett filter, en avhärdare, luftning eller något annat så bör man även ta prover på råvattnet, det vill säga ta prov på vattnet före behandlingen. Provtagning av råvatten ger en kunskap om hur kvaliteten förändras över tid, till exempel med årstidsväxlingar eller när klimatet förändras. Denna kunskap är en förutsättning för att utforma beredningen av vattnet.

Aktuellt: Just nu kan du inte lämna in dina vattenprover hos oss på SRMH i Täby eller i kommunhuset i Vaxholm. Möjligheten återkommer i slutet av februari 2022.

Ett nytt laboratorieavtal har tecknats av Vaxholm och Täby kommuner med Eurofins och det gäller från 1 januari 2022. Information om nya inlämningsdagar med mera kommer att tas fram.

Du kan välja ett valfritt laboratorium som är ackrediterade för de analyser du vill göra. Du betalar alltid själv för dina vattenanalyser, oavsett laboratorium. Kom dock ihåg att skicka in en kopia på resultatet till SRMH.

 

Priser inkl. moms 

  • Normal undersökning utgående vatten -  kr
  • Normal undersökning hos användare -  kr
  • Tillägg Clostridium Perfringens -  kr
    * Kan endast beställas tillsammans med Normal undersökning hos användare. Tillägg ska göras av alla som har ytvatten eller vatten som riskerar att vara ytvattenpåverkat grundvatten.  
  • Utvidgad undersökning hos användare med tillägg bekämpningsmedel -  kr
  • Tilläggspaket Total alfa- och betaaktivitet och radon -  kr
    * Alla som har borrad brunn ska ta detta tillägg vid utvidgad kontroll.
 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-12-23