Start / Företagare / Livsmedelsverksamhet / Dricksvattenanläggningar / Anläggningar med dunkvattensystem

Anläggningar med dunkvattensystem

För att det ska gå att servera säkra livsmedel i en anläggning som saknar fri tillgång till dricksvatten behöver man anpassa sig efter förutsättningarna. Det krävs dricksvatten för att exempelvis skölja grönsaker och som ingrediens i maträtter.  Du som livsmedelsföretagare ansvarar för att de livsmedel som säljs och/eller serveras är säkra.

Begränsningar av hantering 

Utrymmen och vattentillgång kan vara begränsad i vissa livsmedelsverksamheter. Det gör att beredning av livsmedel i anläggningen kan vara olämplig. Av den anledningen krävs det att livsmedelsföretaget kan visa att de har mycket goda rutiner för rengöring av ytor och utrustning där livsmedel hanteras. Det är också viktigt att hantering och tillagning ska kunna ske på ett säkert sätt. Mer information om vilken provtagning som krävs m.m. finns i informationsbladet "Dunkvatten" här till höger.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2020-03-31