Start / Företagare / Livsmedelsverksamhet / Egenkontroll och faroanalys

Egenkontroll och faroanalys

Som livsmedelsföretagare har du ansvar för att servera säker mat. Enligt gällande livsmedelslagstiftning ska livsmedelsföretagare genomföra en faroanalys för sin verksamhet och skapa ett system för egenkontroll. Syftet med en faroanalys är att den som hanterar livsmedel ska känna till vilka faror som kan uppkomma, och hur man ska göra för att förhindra att dessa faror medför hälsorisk för konsumenten.

Mer information om faroanalys och egenkontroll finns i informationsmaterialet här till höger. Där kan du även ladda ner förslag på journalblad för att dokumentera utförda kontroller av till exempel temperatur, underhåll, avvikelser och utförda åtgärder. Livsmedelverket har på sin hemsida också en del information om olika risker som kan vara aktuella.

Ett komplett system för egenkontroll och en faroanlys ska kunna visas upp eller beskrivas muntligen för inspektören från miljö- och hälsoskyddskontoret vid första kontrollbesöket.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2020-10-06