Start / Företagare / Livsmedelsverksamhet / Livsmedelslagstiftningen

Livsmedelslagstiftningen

Livsmedelslagstiftningen i Sverige påverkas i hög grad av EU-lagstiftningen.

EG/EU-förordningar gäller direkt i Sverige och behöver därför inte föras in i svensk lag. Medan EG/EU-direktivens regler gäller först i Sverige när de förts in i den svenska livsmedelslagstiftningen, ofta i form av föreskrifter.

Livsmedelsverket är den centrala myndighet som utfärdar de föreskrifter som mer i detalj reglerar livsmedelshanteringen. Dessa publiceras i verkets egen författningssamling, LIVSFS (tidigare kallad SLVFS).

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-05-14