Start / Företagare / Livsmedelsverksamhet / Starta livsmedelsverksamhet / Godkännandeprövning av 853-anläggningar

Godkännandeprövning av 853-anläggningar

Anläggningar som producerar animaliska livsmedel ska som regel godkännas. Även anläggningar som producerar groddar ska godkännas. Livsmedelsverket sköter godkännande processen. Se artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 och artikel 2 i förordning (EU) nr 210/2013. 

Exempel på verksamheter som omfattas av förordningen 853/2004 är produktions- och styckningsanläggningar.

Mer information finns på Livsmedelsverkets hemsida:

https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/109/godkannande-av-livsmedelsanlaggningar

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-06-11