Start / Företagare / Livsmedelsverksamhet / Starta livsmedelsverksamhet / Övriga kontakter som livsmedelsföretag behöver

Övriga kontakter som livsmedelsföretag behöver

Exempel på andra kontakter ni kan behöva ta vid uppstartandet av ett livsmedelsföretag:

- Hyresvärden/fastighetsägaren: Är din planerade verksamhet tillåten i huset?

- Bygglov/bygganmälan: Får du lov att ha den typ av verksamhet i området? Ev. behöver du söka bygglov eller göra en bygganmälan? Kontakta stadsbyggnadskontoret.

- Avfall och fettavskiljare: Du måste ha abonnemang för avfallshantering och fettavskiljare. Titta gärna på länkar och informationen till höger spalten.

- Sotare: Kontakta sotare om kraven på ventilation i lokalen för din typ av verksamhet.

- Alkohol och tobak: Planerar du att sälja alkohol eller tobak? Läs mer under länken Serveringstillstånd. 

- Uteserveringar och skyltar: Kontakta bygglovsenheten på Samhällsutvecklingskontoret (Täby)/ Stadsbyggnadsförvaltningen (Vaxholm)/ Bygg- och miljökontoret (Norrtälje), markägaren och ev.polisen samt tillståndsenheten på SRMH om det påverkar serveringstillståndet.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2020-10-06