Utbildning

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där livsmedel hanteras ska ha tillräckliga kunskaper i livsmedelsäkerhet och livsmedelshygien.

Den som är ansvarig för livsmedelshanteringen bör ha gått en kurs i livsmedelshygien innan verksamheten startar.

Det ska finnas rutiner i er egenkontroll för hur ni håller kompetensen uppdaterad. Där ska det framgå hur all personal får den kunskap som de behöver för sin arbetsuppgift.

Mer information om länkarna:

"The Food Standards Agency" (brittiska livsmedelsverket) har information om grundläggande livsmedelshygien på engelska.

WHO "Fem nycklar till säkrare mat" är ett kort informationsblad om grundläggande hygienregler på ännu fler språk.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2018-05-14