Start / Företagare / Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är bl.a. användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön. Exempel på sådana verksamheter är panncentraler, värmepumpanläggningar, bilverkstäder och avloppsanläggningar. Vi ska kontrollera att de miljöfarliga verksamheterna följer bestämmelserna i miljölagstiftningen. Ta kontakt med oss om du är osäker på om din verksamhet är miljöfarlig och omfattas av bestämmelserna i miljöbalken! 

Anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet?

För att få starta och driva vissa typer av miljöfarliga verksamheter krävs en anmälan eller ett tillstånd. Vilka verksamheter som är anmälningspliktiga respektive tillståndspliktiga kan du läsa i miljöprövningsförordningen (2013:251). Miljöfarliga verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga omfattas också av miljöbalkens bestämmelser även om ingen ansökan eller anmälan krävs vid start av verksamhet.

Är du osäker på om din verksamhet är miljöfarlig och omfattas av bestämmelserna i miljöbalken vill vi att du tar kontakt med oss. Använd gärna vårt klassningunderlag (se högerspalten) för miljöfarlig verksamhet så tar vi kontakt med dig efter att vi tittat på uppgifterna du lämnat.

En anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet i Täby och Vaxholm ska du anmäla till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Även om du vill göra en förändring i en befintlig anmälningspliktig verksamhet och förändringen påverkar miljön ska detta anmälas till oss. Anmälan ska du skicka till oss senast sex veckor innan verksamheten startar. Använd gärna vår anmälningsblankett som du hittar i högerspalten.

En tillståndspliktig verksamhet kräver ett tillstånd från Länsstyrelsen. När det gäller en förändring av en tillståndspliktig verksamhet kräver detta ett tillstånd om inte åtgärden är ringa.  

Vilka krav ställs på dig som driver en miljöfarlig verksamhet?

Du som driver en miljöfarlig verksamhet ansvarar för att miljöbalken och dess förordningar följs. I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna. Eftersom de mer detaljerade bestämmelserna grundar sig på dessa regler är det viktigt att du känner till vad de innebär (se högerspalten).   

Om du driver en miljöfarlig verksamhet rekommenderar vi att du också tittar på våra sidor om egenkontroll, kemikaliehantering och farligt avfall.   

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2021-08-24